X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Werken op hoogte

Gebruik collectieve voorzieningen en borstweringen

Veel medewerkers in de installatie- en isolatiebranches werken regelmatig op hoogte. Bijvoorbeeld om een airconditioningsysteem te installeren, om een leiding aan een dak te isoleren of verlichting te vervangen aan een gevel. Hier komen risico’s bij kijken. In het onderdeel Werken op hoogte van de Arbocatalogus vindt u een volledig overzicht van risico’s en maatregelen voor het werken op hoogte.

NORM

U werkt op hoogte als u zich op een hoogte van 2,5 meter of meer boven de grond bevindt. Ook werkt u op hoogte als u lager dan 2,5 meter van de grond werkt, maar op uitstekende delen of in het water of verkeer terecht kan komen. Op dat moment is het nemen van maatregelen verplicht. 

MAATREGELEN

Een volledig overzicht van maatregelen die u kunt treffen vindt u in de Arbocatalogus. Er zijn drie categorieën oplossingen:
  • voorzieningen die permanent van aard zijn (bronaanpak), bijvoorbeeld een permanente borstwering of permanente kooiladder.
  • voorzieningen die bescherming aan meerdere personen tegelijk bieden (collectieve maatregelen) bijvoorbeeld een steiger
  • voorzieningen die alleen op het individu gericht zijn (persoonlijke beschermingsmiddelen of PBM’s), bijvoorbeeld een veiligheidsgordel met valdemper

Aan de slag

Voor een volledig overzicht van risico’s en maatregelen kunt u de Arbocatalogus te raadplegen De diverse toolboxen ondersteunen u bij het gebruik van deze middelen en het uitvoeren van de maatregelen. In de factsheets voor werknemers en werkgevers vindt u meer praktische tips over veilig werken op hoogte.

Project RI&E’S

Voor het werken op hoogte hebben de sociale partners twee project-RI&E's (risico-inventarisatie en -evalutatie) ontwikkeld. Met de project-RI&E's kunt u de risico's van het werken op hoogte in kaart brengen en passende maatregelen nemen. Er is een project RI&E beschikbaar voor werken op hoogte langs gevels en plafonds en werken op hoogte op daken, bordessen en werkvloeren.