X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Werken met schadelijk geluid

Voer regelmatig geluidsmetingen uit

Wie in de installatie- en isolatiebranches werkt, werkt regelmatig in een lawaaiige omgeving. De optelsom van het geluid van mensen, machines en gereedschappen  - bijvoorbeeld van het boren, (elektrisch) lassen en zagen - kan al gauw oplopen tot een geluidsniveau van meer dan 80 dB(A). Bij langdurige blootstelling aan dit schadelijke geluid loopt u risico op gehoorschade, variërend van slechthorendheid en oorsuizen tot stress en andere lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang om deze schade te voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen

In de Arbocatalogus vindt u een overzicht van de risico’s en de bestaande beschermingsmaatregelen bij het werken met schadelijk geluid. Dit alles op een toegankelijke, heldere en direct toepasbare manier. Zo bent u als werkgever of werknemer optimaal in staat om de risico’s van schadelijk geluid op de werkvloer in te schatten en hiertegen preventieve maatregelen te treffen.

Wat kunt u doen 

Bekijk welke maatregelen u kunt treffen om in een lawaaiige omgeving veilig te kunnen werken. In de Arbocatalogus Schadelijk geluid vindt u tips en oplossingen om de risico’s van werken met schadelijk geluid te verminderen of te voorkomen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Voer met apps op uw smartphone regelmatig geluidsmetingen uit.
  • Laat uw gehoorfunctie regelmatig meten door een bedrijfsarts.
  • Beperk het geluidsniveau met het gebruik van geluidsschermen, absorptiemateriaal en het omkasten en trillingsisoleren van machines.
  • Maak gebruik van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen. 

Aan de slag

Het werken met schadelijk geluid brengt meer risico’s met zich mee dan hier beschreven. In de Arbocatalogus Schadelijk Geluid vindt u meer informatie over de risico's en maatregelen die u kunt treffen voor een veilige werkplek. In de factsheets voor werknemers en werkgevers vindt u meer praktische tips over veilig werken met schadelijk geluid.