X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Werken met kwartsstof

Overleg bij twijfel altijd met uw leidinggevende

In de installatie- en isolatiebranches hebben medewerkers regelmatig te maken met bouwstoffen die kwartshoudend zijn, zoals: beton, kalkzandsteen, bakstenen en tegels. Aan het werken met kwartsstof zijn risico’s verbonden die kunnen leiden tot silicose (stoflongen) of zelfs tot longkanker. In de diverse toolboxen vindt u een overzicht van de risico’s en ook maatregelen die u kunt treffen voor een veilige werkplek.  

NORM

Kwarts komt voor in nagenoeg alle steenachtige bouwmaterialen en is daarom niet eenvoudig uit te bannen.Voor kwartsstof is een wettelijke grenswaarde vastgesteld. Deze grenswaarde is een TGG (tijdgewogen gemiddelde), berekend over 8 uur, van maximaal 0,075 mg/m3. Het is de maximaal toegestane concentratie in de omgevingslucht op een werkplek, waar gedurende acht uur (onbeschermd) wordt gewerkt. Als stof vrijkomt, komt de blootstelling makkelijk boven de toegestane grenswaarde.

MAATREGELEN

De maatregelen uit de Arbocatalogus zijn praktisch toepasbaar. Enkele voorbeelden: 
  • Voorkom of beperk zoveel mogelijk dat kwartsstof in de lucht komt. Dit kan door op machines stofafzuiging toe te passen of het stof neer te slaan door water toe te voeren en dit weer af te zuigen. 
  • Indien het niet of onvoldoende mogelijk is om te voorkomen dat kwartsstof in de lucht komt, gebruik dan persoonlijke adembescherming, zoals een wegwerpmasker P2 of een P3 stofmasker met uitblaasventiel. 
  • Wissel werkzaamheden die kwartsstof veroorzaken zoveel mogelijk af met andere werkzaamheden en met andere collega’s. 

AAN DE SLAG

Het werken met kwartsstof brengt meer risico’s met zich mee dan hier beschreven. In de Arbocatalogus Kwartsstof vindt u meer informatie over de risico's en maatregelen die u kunt treffen voor een veilige werkplek. Ook vindt u meer informatie in de verschillende toolboxen en de toolboxfilm. In de factsheets voor werknemers en werkgevers vindt u meer praktische tips over veilig werken met kwartstof.