X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Werken met asbest

Blootstelling kan tot gezondheidsschade leiden

Regelmatig komen medewerkers in de installatie- en isolatiebranches in aanraking met asbesthoudende materialen. Bijvoorbeeld tijdens de renovatie van woningen of kantoren. Gevaarlijke vezels, zoals asbest, kunnen onopgemerkt worden ingeademd en in de longen achterblijven. Longen zijn slecht in staat deze vezels te verwijderen. Zo kan blootstelling aan bijvoorbeeld asbest zelfs na jaren tot ernstige schade aan de gezondheid leiden.

NORM

Het is in Nederland wettelijk verboden om als medewerker werkzaamheden aan asbesthoudend materiaal toe te verrichten waarbij breuk of verspanende werkzaamheden, zoals boren, zagen en slijpen, plaatsvinden. Alleen gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven mogen dergelijke werkzaamheden uitvoeren. Asbest kan onder strikte voorwaarden ook worden verwijderd door niet gecertificeerde bedrijven, indien de condities zijn vastgelegd in een taakrisicoanalyse (TRA) als onderdeel van het Veiligheids- & Gezondheidsplan of de risico-inventarisatie en -evaluatie.

MAATREGELEN

Veel maatregelen zijn praktisch toepasbaar. Enkele voorbeelden: 
  • Stop met de werkzaamheden direct bij constatering van asbest en bespreek dit  de werkplekleiding. 
  • Vraag voor start van de werkzaamheden naar een asbestinventarisatierapport of beheersplan.

AAN DE SLAG

Het werken met asbest brengt meer risico’s met zich mee dan hier beschreven. In de Arbocatalogus Asbest vindt u meer informatie over de risico's en maatregelen die u kunt treffen voor een veilige werkplek. Ook vindt u meer informatie in de verschillende toolboxen en de toolboxfilm. In de factsheets voor werknemers en werkgevers vindt u meer praktische tips over veilig werken met asbest.