X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Werken (z)onder spanning

Alleen toegestaan in zeer uitzonderlijke gevallen

Werken onder spanning is risicovol werk en dat risico is meestal niet nodig. Toch kan het voorkomen dat onder spanning moet worden gewerkt. Zo kan het overige werk door gaan en is er geen sprake van productieverlies. Met het onderdeel Werken (z)onder spanning van de Arbocatalogus kunt u het aantal situaties waarin onder spanning wordt gewerkt verminderen. En mocht er toch onder spanning moeten worden gewerkt, kunt u de veiligheid vergroten.

NORM 

In de installatie- en isolatiebranches is met elkaar afgesproken om niet onder spanning te werken, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. Om te mogen werken onder spanning, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Enkele voorbeelden zijn:
  • De risico’s van het spanningloos maken van een installatie staat in proportionele verhouding tot de gevaren van werken onder spanning.
  • De installatie is geschikt voor het werken onder spanning. Dit moet blijken uit het ontwerp en de toegepaste componenten.
  • Er zijn voldoende maatregelen genomen om de gevaren van het werken onder spanning te beheersen.

Maatregelen

Om op een veilige manier te kunnen werken onder spanning, dient u maatregelen te nemen zoals: 
  • Zorg ervoor dat er altijd nog een persoon aanwezig is die de hulpdiensten snel kan waarschuwen. 
  • Gebruik geschikte gereedschappen en beschermingsmiddelen. Voorbeelden zijn: isolerende laarzen, handschoenen en overschoenen, gezichtsbescherming en bordessen. 
  • Zet de werkplek goed af, zodat anderen niet in gevaar komen. Plaats ook waarschuwingsborden. 

Aan de slag

Voor een volledig overzicht van de voorwaarden en maatregelen, kunt u de Arbocatalogus  raadplegen. Bij dit onderdeel van de Arbocatalogus hoort ook nog een aantal bijlagen dat zich specifiek richt op monteurs, werkverantwoordelijken en commercieel verantwoordelijken. U vindt de bijlagen hier. De diverse toolboxen ondersteunen u bij het gebruik van deze middelen en het uitvoeren van de maatregelen.