II Mens en Werk > Nieuwsbrief > November 2017 Deel op Pinterest
Nieuwe toolbox: 'Werken op hoogte'
16-11-2017
Het digitale Toolboxplatform van II Mens & Werk heeft een nieuwe toolbox: ‘Werken op hoogte’. In deze speciaal voor de technische installatiebranche ontwikkelde toolbox vindt u alles wat u nodig heeft om uw risico’s bij het werken op hoogte weg te nemen of te verkleinen. Maak daarom gebruik van deze toolbox en houd uzelf en uw omgeving scherp bij het veilig en gezond werken!   Lees meer
Michiel van Beers, projectmanager Frisse Blikken
16-11-2017
De toolboxen van II Mens en Werk helpen installateurs om op de werkvloer concreet met veilig en gezond werken aan de slag te gaan. Installateurs kunnen zo een werkomgeving realiseren waarin risico’s zoveel mogelijk worden beperkt en collega’s elkaar scherp houden om veilig en gezond te blijven werken. Met het Toolboxplatform is het werken met toolboxen nog eenvoudiger gemaakt; het platform biedt heldere animatiefilms, maatregelen, tips en prikkelende stellingen. Een gesprek met de man achter het platform, Michiel van Beers. Lees meer
Nieuwe digitale tool voor het opstellen V&G-plan
16-11-2017
Omdat een Veiligheids- en Gezondsheidsplan (V&G-plan) altijd meerdere partijen in de bouwketen betreft, is het opstellen van een V&G-plan een complexe zaak. Sinds 1 november kunt u daarom gebruik maken van een digitale tool die u helpt bij het opstellen van een V&G-plan.    Lees meer
Factsheets voor veilig werken
16-11-2017
Medewerkers in de installatie- en isolatiebranches komen regelmatig in aanraking met gevaarlijke stoffen en het werken op hoogte. II Mens en Werk biedt u overzichtelijke factsheets die niet alleen ingaan op de hieraan verbonden risico’s, maar ook tips geven ter voorkoming of verkleining van deze risico’s. Door gebruik te maken van de factsheets maakt u werk van veilig werken! Lees meer
SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen
16-11-2017
De nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen is gepubliceerd. Het '•'-teken in de lijst geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de vorige publicatie van de SZW-lijst. Lees meer
Bijeenkomst 16 november: pesten op de werkvloer
16-11-2017
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op 16 november, tijdens de Week van de Werkstress,  een bijeenkomst voor leidinggevenden over het belang van een goede werksfeer en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen  - in het bijzonder pesten -  op het werk. Lees meer
Praktijkdagen Veilig Werken 2018
16-11-2017
Wegens de grote belangstelling worden ook in 2018 de Praktijkdagen Veilig Werken georganiseerd. Houd uw brievenbus in de gaten, want  binnenkort ontvangt u de uitnodiging! Lees meer