II Mens en Werk > Nieuwsbrief > Maart 2016 Deel op Pinterest
Inspirerende en interactieve dag
11-03-2016
Wilt u een bezoek van de Inspectie SZW met vertrouwen tegemoet zien en met glans kunnen doorstaan? Wilt u de laatste ontwikkelingen in uw bedrijf inzetten om veilig werken te stimuleren? Blijft u voldoen aan de arbowetgeving en behoudt u uw certificering zonder drempels? Op de Praktijkdagen Veilig Werken 2016 voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden én voor middenkader en management verzekert u zich van alle actuele Arbo-kennis. Lees meer
Nieuw standaardmodel bedrijfs-RI&E beschikbaar
11-03-2016
Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, moet volgens de Arbowet een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) hebben. De bedrijfs-RI&E vormt het fundament van uw arbobeleid. Er is nu een nieuw instrument waarmee u nu zonder kosten een RI&E kunt maken. Lees meer
Meeste arbeidsongevallen in de bouw en industrie
11-03-2016
Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW heeft verricht, zo meldt de Rijksoverheid. Lees meer
Risico’s van concrete werkzaamheden beperken
11-03-2016
Minister Asscher van SZW heeft de matigingsgronden aangepast die ervoor zorgen dat een bestuurlijke boete voor een overtreding van de Arbowet wordt verlaagd, zoals gepubliceerd op 17 december 2015 in de Staatscourant.  Lees meer
Valgevaar vraagt om aandacht
11-03-2016
Het aantal overtredingen op kleinere bouwlocaties neemt de afgelopen jaren langzaam af van 84% naar 74%. De Inspectie SZW zet echter wel steeds zwaardere handhavingsinstrumenten in. Duidelijk is dat ondanks alle acties in deze sector het aantal overtredingen en ongevallen nog steeds hoog is. Veilig werken op hoogte in de bouw en het voorkomen van valgevaar vraagt om continue aandacht en alertheid van alle betrokken partijen. Lees meer