II Mens en Werk > Nieuwsbrief > Juni 2016 Deel op Pinterest
Veilig en gezond werken
27-06-2016
Veilig en gezond werken is voor installatiebedrijven ‘zeer belangrijk’, maar vinden het lastig medewerkers te betrekken. Dit blijkt uit de Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2016. Dit jaarlijkse rapport gaat in op de bedrijvigheid, de arbeidsmarkt en de opleidingen in de branche en beschrijft een vergezicht tot 2020.  Lees meer
Inspirerende en interactieve dag
27-06-2016
Wilt u een bezoek van de Inspectie SZW met vertrouwen tegemoet zien en met glans kunnen doorstaan? Wilt u de laatste ontwikkelingen in uw bedrijf inzetten om veilig werken te stimuleren? Blijft u voldoen aan de arbowetgeving en behoudt u uw certificering zonder drempels? Op de Praktijkdagen Veilig Werken 2016 voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden én voor middenkader en management verzekert u zich van alle actuele Arbo-kennis. Na de zomer zijn we nog enkele data beschikbaar. Lees meer
Fysieke belasting op de werkvloer
27-06-2016
II Mens en Werk, het samenwerkingsverband van UNETO-VNI, NVKL, VIB, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie, hebben de nieuwe Arbocatalogus Fysieke Belasting gerealiseerd. Doelstelling is meer aandacht te genereren voor de fysieke belasting op de werkvloer. In de nieuwe arbocatalogus Fysieke Belasting wordt specifiek ingegaan op verschillende vormen van fysieke belasting zoals tillen en dragen, duwen en trekken, trillingen, werkhoudingen, repeterende bewegingen en energetische belasting. Lees meer
Gebr. Van Dooren BV
27-06-2016
Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, moet volgens de Arbowet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Pas als u weet waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat de mogelijke effecten van deze risico’s zijn, kunt u de juiste maatregelen nemen. Voor de bedrijven in de installatie- en isolatiebranches is er een nieuw en erkend standaardmodel van de bedrijfs-RI&E. De branche-RI&E kan met een digitaal stappenplan eenvoudig en zonder kosten worden ingevoerd. Jordy en Joyce Vissenberg delen graag hun positieve ervaringen. Lees meer