II Mens en Werk > Nieuwsbrief > Juli 2017 Deel op Pinterest
Meld u aan voor de praktijkdagen!
07-07-2017
Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen Veilig Werken. Zo blijft uw Arbokennis actueel en kunt u een bezoek van de Inspectie SZW met vertrouwen tegemoet zien. Velen gingen u al voor de afgelopen maanden, maar er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Ook na de zomer zijn er nog praktijkdagen Veilig Werken. Inschrijven kan nog steeds! Lees meer
Maak gebruik van het nieuwe Toolboxplatform!
07-07-2017
Voor het inrichten van een veilige werkomgeving kunt u gebruik maken van het door II Mens & Werk gelanceerde Toolboxplatform. Met concreet en overzichtelijk advies helpt dit digitale platform u de risico’s in uw werkomgeving te beperken en u zo scherp mogelijk te houden bij het veilig en gezond werken. Na fysieke belasting is nu ook de nieuwe toolbox kwarstsstof beschikbaar. En u kunt de huidige toolboxen ook personaliseren! Lees meer
De inzet moet zijn veilig én efficiënt
07-07-2017
Dyon Rademaker is directeur van het familiebedrijf Rademaker Warmtetechniek in Almere. Door middel van een bijzondere toolboxmeeting stond ook zijn bedrijf op 17 maart stil bij Bewust Veilig Werken. Op verzoek van Rademaker keek extern expert Harm van Heukelum in deze meeting met een frisse blik naar de veiligheid op de werkvloer. Waarom een toolboxmeeting? Wat is de winst? En bovenal, wat geef je andere bedrijven mee? Een terugblik met Dyon Rademaker.   Lees meer
Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gelanceerd!
07-07-2017
Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen. Vandaag, tijdens de Week van RI&E, waarin Steunpunt RI&E (Risico-Inventarisatie- en Evaluatie) aandacht vraagt voor veilig en gezond werken, lanceert het ministerie van SZW de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Lees meer
Veilig en gezond werken
07-07-2017
Preventie is de eerste stap naar veilig en gezond werken. Werkgevers zijn verplicht om preventie systematisch aan te pakken. Zij moeten de risico’s in kaart brengen in een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak opstellen om de risico’s te beheersen en zorgen voor de aanwezigheid van deskundigen, zoals preventiemedewerkers en bedrijfsartsen. Uit de monitorrapportage Arbo in Bedrijf 2016 van de Inspectie SZW blijkt dat bedrijven die de arboverplichtingen beter naleven ook significant vaker hun arbeidsrisico’s beheersen. Vooral het hebben van een RI&E met plan van aanpak en de betrokkenheid van medewerkers bij arbobeleid zijn hierbij belangrijk. Lees meer