Home | Disclaimer | Sitemap | Contact

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Samen werken aan veilige werkomgeving

Pas als u weet waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het mogelijke effect hiervan is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Daarom moet ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, moet volgens de Arbowet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. De bedrijfs-RI&E vormt het fundament van uw arbobeleid. 

Een bedrijfs-RI&E bestaat uit twee stappen: 
  • Maak een overzicht van alle risico’s die binnen uw bedrijf aanwezig zijn. 
  • Stel een plan van aanpak op dat aangeeft welke maatregelen genomen zijn om zorgvuldig met deze risico’s om te gaan.

BRANCHE RI&

Voor de bedrijven in de installatie- en isolatiebranches is er een nieuw en erkend standaardmodel van de bedrijfs-RI&E. Met een digitaal stappenplan kan de erkende branche-RI&E eenvoudig en zonder kosten worden ingevoerd. Hier kunt u direct naar de branche RI&E om uw bedrijfs-RI&E te maken.

PROJECT-RI&E

Naast de nieuwe branche-RI&E is er nu ook de project-RI&E voor de bedrijven in de installatie- en isolatiebranches. Met dit digitale instrument kunnen ook de risico’s op projectlocaties op een goede en eenvoudige manier in kaart worden gebracht. Hier kunt u direct naar de project RI&E.