X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

In Het Bedrijf

Risico's inventariseren en evalueren

De Arbowet stelt dat werkgevers en werknemers risico’s in kaart moeten brengen voordat ze kunnen starten met de werkzaamheden. Op de werkplek in het bedrijf en op de werklocatie. Dat geldt al helemaal voor complexe projectlocaties waar meerdere partijen tegelijkertijd aan het werk zijn. Maar wat betekent dit in de praktijk?
 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Volgens de Arbowet zijn bedrijven verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. U leest hier meer over de RI&E en over de
voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen. 
 

Veiligheids- en Gezondheidsplan

In een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) beschrijven de opdrachtgever, de hoofd- en onderaannemers op welke manier zij samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van alle medewerkers te waarborgen. Bekijk hier meer informatie. 
 

Veiligheidsclausule voor offertes

Als bedrijf wilt u graag kenbaar maken dat u werkt volgens de geldende Arborichtlijnen. Veilig en gezond dus. In offertes kunt u dan een clausule opnemen dat uw bedrijf werkt volgens de richtlijnen in de Arbocatalogus in de installatie- en isolatiebranche. Deze clausule kan kort zijn of meer uitgebreid