X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Werken zonder stress

In de installatie- en isolatiebranches  
hebben medewerkers met name te maken met een te hoge werkdruk in drukke perioden en/of vanwege een slechte planning of voorbereiding. Ook suggestieve opmerkingen, pesterijen, beledigingen, slechte communicatie of omgangsvormen op de werkvloer kunnen stress veroorzaken. Stress kan op den duur leiden tot gezondheidsklachten.
 

NORM

In de Arbowet staat dat de werkgever beleid moet voeren om te hoge psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en waar dat niet mogelijk is te beperken. PSA bestaat uit: werkdruk, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten.

MAATREGELEN

Een volledig overzicht van maatregelen die u kunt treffen vindt u in de Arbocatalogus. Enkele voorbeelden:
  • Inventariseer of de medewerkers werkdruk ervaren, waar en wanneer de werkdruk zich voordoet en welke factoren hierbij een rol spelen.
  • Zorg voor een goede organisatie van het werk. Denk aan planning van materialen, gereedschap en andere hulpmiddelen. Stem de inhoud van de taken in de functie af op de kennis en vaardigheden van de medewerker.
  • Zorg dat medewerkers die te maken krijgen met ongewenst gedrag van collega’s of cliënten terecht kunnen bij de leiding of een vertrouwenspersoon. Zorg dat zij gebruik kunnen maken van een klachtenregeling.
  • In de factsheet werken zonder stress voor werkgevers is een lijst te vinden met acties die werkgevers kunnen ondernemen om werkdruk tegen te gaan.
  • Voor uw medewerkers kunt u de factsheet werken zonder stress voor medewerkers geven hierin is een actielijst te vinden wat er zelf kan worden gedaan om de stress op het werk te verminderen. 

Aan de slag

De bovenstaande maatregelen zijn slechts enkele voorbeelden. Voor een volledig overzicht van de voorwaarden en maatregelen, kunt u de Arbocatalogus te raadplegen. Er is ook informatie beschikbaar over de risico’s van langdurige fysieke belasting in diverse werksituaties. Kijk voor deze informatie hier.