X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Fysieke belasting

Let op uw houding bij fysieke inspanning

Bij veel werkzaamheden in de installatie- en isolatiebranches is sprake van fysieke belasting. U kunt denken aan de gebruikte spierkracht bij trekken, duwen, het tillen of verplaatsten van objecten, lichaamshouding en repeterende bewegingen. Dit kan leiden tot fysieke overbelasting van spieren en gewrichten en/of gezondheidsklachten. 

NORM

Volgens de Nederlandse Arbowet is de werkgever verplicht het werk zo te organiseren en in te richten dat lichamelijke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Dit kan de werkgever realiseren door:
  • de gevaren voor de gezondheid ten aanzien van fysieke belasting te inventariseren en te evalueren.
  • medewerkers voor te lichten over de verschillende vormen van fysieke belasting en het wijzen op maatregelen en vuistregels om de risico’s in de dagelijkse praktijk te verminderen.

MAATREGELEN

Een volledig overzicht van maatregelen kunt u vinden in de  Arbocatalogus. Enkele voorbeelden van maatregelen: 
  • Uitgangspunt is altijd dat tillen en dragen niet tot gezondheidsschade mogen leiden. Dit kan in drie stappen: maatregelen aan de bron, collectieve maatregelen, of maatregelen op individueel niveau. 
  • In de factsheet fysieke belasting - werkgevers is een lijst te vinden met acties die werkgevers kunnen ondernemen om fysieke belasting tegen te gaan.
  • Aan uw medewerkers kunt u de factsheet fysieke belasting - werknemers geven. Hierin is een actielijst te vinden wat er zelf kan worden gedaan om de fysieke belasting op het werk te verminderen. 

Aan de slag

In de Arbocatalogus Fysieke Belasting vindt u meer informatie en maatregelen, onder andere op collectief en individueel niveau, over het voorkomen en verminderen van fysieke belasting. Er zijn ook verschillende toolboxen beschikbaar. De praktische tips in de toolboxfilms kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van de maatregelen.