X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door II Mens en Werk. De sociale partners verenigd in II Mens en Werk zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. II Mens en Werk streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Echter kan II Mens en Werk niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. II Mens en Werk aanvaardt daarom in geen enkel geval aansprakelijkheid voor de informatie van deze site en het gebruik hiervan,  dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van bestanden, gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. 

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van dienstverlening, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. II Mens en Werk, noch de individuele sociale partners, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geven geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en zijn evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan. II Mens en Werk noch de sociale partners zijn verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van privacy van deze andere websites. 

 

Privacy en veiligheid
Op deze site is het privacy statement van OTIB/ II Mens en Werk van toepassing.