X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Wijzigingen in Arbobesluit en Warenwetbesluit machines

14-01-2019

Wijzigingen in Arbobesluit en Warenwetbesluit machines

Lees hier de wijzigingen van het Arbobesluit en het Warenwetbesluit machines

Het Arbobesluit en het Warenwetbesluit machines worden op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn op 14 december gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 465).

Het betreft redactionele en beperkte beleidswijzigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing van verwijzingen naar andere wetgeving, naar name van ministeries, of het laten vervallen van inmiddels uitgewerkte bepalingen. De belangrijkste meer inhoudelijke wijzigingen betreffen bepalingen over:

Dit besluit is met ingang van 15 december 2018 in werking getreden, de dag na de datum van publicatie in het Staatsblad. Met uitzondering van:

Deze treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

stuur door