X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Tweede Kamer debatteert over veilig werken

29-03-2016

Tweede Kamer debatteert over veilig werken

Minister Asscher start in juni een campagne tegen ongewenst gedrag op de werkvloer.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat met werknemers- en werkgeversorganisaties het gesprek aan over pesten op het werk. Dit zegde de minister de Tweede Kamer vorige week toe in een debat over arbeidsomstandigheden in Nederland. Ook sprak de minister met de Kamer over de voortgang van asbestverwijdering door gecertificeerde bedrijven.

Pesten en werkstress

Verschillende politieke partijen bevroegen de minister over de aanpak van pesten op de werkvloer. De werkstress die daaruit voort vloeit kan voor de slachtoffers immers verregaande psychische gevolgen hebben. Als antwoord op de Kamervragen gaf de minister aan er veel vertrouwen in te hebben dat de gesprekken met de sociale partners tot instrumenten leiden die pesten op het werk zullen tegen gaan. Hierbij zal de focus voornamelijk liggen bij het voorkomen, maar ook bij het tijdig signaleren van pesten. Bovendien start de minister in juni een campagne tegen ongewenst gedrag op de werkvloer. De campagne gaat hierbij met name in op pesten, seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek.
 
Het voorstel van Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) om pesten op te nemen in het Wetboek van strafrecht nam de minister niet over. Ernstige vormen van pesterij als stalking, belediging en bedreiging hebben namelijk al een plek in het wetboek. Om die reden ziet de minister geen noodzaak om ook lichtere vormen van pesten in het strafrecht op te nemen.
 

Onvoldoende gecertificeerde asbestverwijderaars

De minister sprak met de Tweede Kamer ook uitvoerig over de veilige verwijdering van asbest. Aanleiding hiervoor was een rapport van de Inspectie SZW waaruit blijkt dat asbest in 54% van de gevallen wordt verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. De minister deelde de zorg van de PvdA, het CDA en de SP dat in 46% van de gevallen asbest wordt dus verwijderd door bedrijven die hiervoor niet bevoegd zijn. Daarom heeft de minister de Kamer toegezegd mogelijke maatregelen tegen niet-gecertificeerde bedrijven te gaan onderzoeken. Onder meer voor installateurs kan het vrijkomen van asbest ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. 

stuur door