X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Roadmap Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden

25-04-2017

Roadmap Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden

Stappenplan om pesten op het werk tegen te gaan

Pesten op het werk is een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Pesten kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de gepeste zelf maar ook voor de organisatie. De Ondernemingsraad kan hierbij een rol spelen. Daarom is hiervoor een nieuw stappenplan ontwikkeld.

DE ROADMAP

In de Roadmap ‘Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden’ staan drie routes beschreven die een OR kan bewandelen om deze taak op te pakken. De Roadmap leidt OR-leden stapsgewijs door de verschillende opties en geeft handige tips en voorbeelden uit de praktijk waar zij zelf mee aan de slag kunnen. 

De Roadmap ‘Aanpak Pesten’ is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van SZW en de sociale partners. TNO heeft hiervoor een literatuurstudie gedaan en gesproken met OR-leden, trainers en andere experts. De uitkomsten zijn gebruikt voor het vormgeven van de roadmap om OR-leden een perspectief te bieden bij het tegengaan van ongewenst gedrag in bedrijven en organisaties.

De Roadmap is hier te downloaden.

stuur door