X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Resultaten Inspectie Voorjaar 2014 bekend

03-12-2014

Resultaten Inspectie Voorjaar 2014 bekend

Inspectie SZW onderzoekt valgevaar

Veilig werken op hoogte vraagt continu om aandacht en alertheid. De Inspectie SZW heeft daarom  in het voorjaar van 2014 inspecties uitgevoerd in het binnenstedelijk gebied van 27 grote steden. De focus lag op het valgevaar bij het werken met rolsteigers, ladders en trappen. De resultaten laten zien dat in veel gevallen onvoldoende voorzieningen worden getroffen om valgevaar te voorkomen. Daarom zal de Inspectie SZW hier de komende jaren op blijven controleren. 

De controles waren gericht op het juist gebruiken van ladders, trappen en rolsteigers en het nemen van maatregelen om vallen van hoogte te voorkomen; het vestigen van aandacht op het veilige gebruik van deze arbeidsmiddelen; en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het terugdringen van ongevallen.

De meest voorkomende overtredingen waren het niet of gedeeltelijk treffen van doelmatige voorzieningen om valgevaar te voorkomen (44 procent) en tekortkomingen aan steigers (17 procent). Dergelijke tekortkomingen leiden tot verzuim en letsel en in sommige gevallen tot dodelijke slachtoffers. 
 

Veilig en gezond werken in 2015 

De Inspectie kwam tot de conclusie dat de overtredingen ontstaan door: onvoldoende veiligheidsbesef en (te) weinig kennis over de details van het gebruik en de opbouw van arbeidsmiddelen. Om hier wat aan te doen wil de Inspectie strenger handhaven. Ook gaat de Inspectie werknemers informeren via de brancheorganisaties. De branches hebben toegezegd hun leden te informeren. Verder hebben fabrikanten van rolsteigers, nieuwe rolsteigers en rolsteigeronderdelen ontworpen, die de gebruiker min of meer dwingen tot het opvolgen van een voorgeschreven opbouwmethode. De Inspectie verwacht dat de middelen daardoor veiliger opgebouwd en gebruikt zullen worden. 
 
Wilt u meer informatie? Lees hier het verslag van de Inspectie SZW.

stuur door