X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Pas op! Kwartsstof

Inspectie SZW controleert intensief op blootstelling aan kwartsstof

29-10-2014

Pas op! Kwartsstof

Veilig en gezond werken staat voorop

De Inspectie SZW controleert in de periode van 4 november tot en met 17 december intensief op voorkomen van bloostelling aan kwartsstof op bouwplaatsen. Het doel van de inspecties is een gedragsverandering in gang te zetten die moet leiden tot stofvrij werken op bouwplaatsen ter bescherming van de gezondheid van werknemers. 
 

Waar let de Inspectie SZW op?

Veilig en gezond werken moet in de installatie- en isolatiebranches iedere dag voorop staan. Werkgevers moeten adequate arbeidsmiddelen verstrekken en maatregelen treffen, zodat de blootstelling aan kwartsstof onder de wettelijk vastgestelde grenswaarde blijft (0,075 mg/m3).  De inspecties zijn een vervolg op de najaarsactie van 2013. De Inspectie SZW heeft de inspecties echter uitgerbeid met zaagbewerkingen van kwartshoudende materialen. Ook in 2015 zal de Inspectie SZW regelmatig controles uitvoeren op kwarts. De factsheet van de inspectieactie van vorig jaar is te raadplegen op www.inspectieszw.nl
 

Meer weten? 

In 2013 heeft UNETO-VNI een circulaire uitgebracht over kwarts (zie nummer 72-I-2013 voor de installatiebedrijven, voor de ZZP-er is dit nummer 39-Z-2013). U kunt voor achtergrondinformatie de 'Basisinspectie module kwartsstof' downloaden via http://www.uneto-vni.nl/
 
In 2015 zullen een aantal praktijkdagen voor het middenkader georganiseerd worden. Tijdens deze praktijkdagen zal kwarts één van de thema's zijn waarover wij u zullen informeren over de laatste stand van zaken rondom kwarts. U kunt op de site: www.ii-mensenwerk.nl  verschijnt binnenkort de  aankondiging voor deze dagen. Op de website kunt u zich direct kosteloos inschrijven. 
 
Momenteel werkt UNETO-VNI samen met de sociale partners de Arbocatalogus kwarts uit. Naar verwachting is dit onderdeel van de Arbocatalogus in de eerste helft van 2015 beschikbaar. 

stuur door