X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Nieuwe arbocatalogi voor werken met asbest en kwartsstof!

15-12-2016

Nieuwe arbocatalogi voor werken met asbest en kwartsstof!

Veilig en gezond werken!

Na eerder dit jaar al de arbocatalogus ‘Werken op hoogte’ en ‘Fysieke Belasting’ te hebben vernieuwd, heeft II Mens en Werk nu nóg twee arbocatalogi geactualiseerd: ‘Werken met asbest’ en ‘Werken met kwartsstof’. Ook deze catalogi zijn getoetst en goedgek

Met het uitbrengen van de geactualiseerde arbocatalogi springt II Mensen en Werk in op de continu veranderende realiteit waar werknemers in de installatie- en isolatiebranches mee te maken hebben. Met de in de arbocatalogi verwerkte nieuwe kennis, inzichten en maatregelen bent u er zeker van dat u de risico’s van het werken met asbest en kwartsstof tot een minimum weet te beperken. 
 

Asbest en kwartsstof: inzet op preventie

Veel werknemers in de installatie- en isolatiebranches  - in het bijzonder in de woning-, utiliteits- en infrabouw en in de industrie -  hebben tijdens hun werk met asbest en kwartsstof te maken. Meer dan 70% van de gebouwen in Nederland bevat immers asbest. En daarnaast bevindt zich nog duizenden kilometers asbesthoudende cementleiding in de bodem. Het mineraal kwartsstof zit in grote hoeveelheden in bijna alle ‘steenachtige’ bouwmaterialen, zoals bakstenen, beton en gips. Beide stoffen komen vrij bij het slopen, boren of slijpen van het materiaal en kunnen bij inademing tot ernstige gezondheidsschade leiden. Juist omdat het werken met asbest en kwartsstof het werken met gezondheidsrisico’s betekent, dienen werkgevers en werknemers er alles aan te doen om deze risico’s tot een minimum terug te dringen.
 

De catalogi

De geactualiseerde arbocatalogi geven u een helder en actueel overzicht van de risico’s die aan het werken met asbest en kwartsstof zijn verbonden. Maar vooral bieden de catalogi u zeer bruikbare tools om de veiligheidsrisico’s van het werken met asbest kwartsstof op de werkvloer te beperken dan wel uit te sluiten. Variërend van het naleven van wetgeving en het opnemen van de risico’s van asbest en kwartsstof in RI&E’s tot uw persoonlijke bescherming tegen de stoffen op de werkvloer.
 

Meer weten?

Wilt ook u up to date veilig en gezond werken? Kijk dan op https://www.ii-mensenwerk.nl/arbocatalogus/ en lees, bespreek en gebruik de geactualiseerde arbocatalogi!
 

stuur door