X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Meer controle Inspectie SZW op tilbelasting

02-09-2015

Meer controle Inspectie SZW op tilbelasting

SZW: meer controle op fysieke belasting

De inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat meer controleren op fysieke belasting. Tot en met 31 augustus 2015 geeft de Inspectie SZW alleen een waarschuwing. Maar na 31 augustus 2015 gaan zij over op een boete, als er niet wordt voldaan aan enkele maatregelen.

De maatregelen zijn:

UNETO-VNI heeft gesprekken gevoerd met de Inspectie SZW om pas over te gaan tot het geven van een boete zodra de Arbocatalogus Fysieke Belasting voor de Installatiebranche klaar is. In de Arbocatalogus Fysieke Belasting staat namelijk de beschrijving van de KIM methode. Deze methode maakt het in specifieke situaties mogelijk om incidenteel meer dan 25 kilo te tillen. Zonder deze arbocataogus wordt strikter getoetst op de 25 kilo.

Inspectie SZW heeft aangegeven geen uitstel te kunnen geven aangezien in de optiek van de inspectiebedrijven al geruime tijd maatregelen getroffen moeten hebben zodat fysieke belasting beperkt wordt. 

Als hulpmiddel kunt u voorlopig (totdat de Arbocatalogus klaar is) in ieder geval gebruik maken van de checklist op de website van TNO. Boetes zijn verder te voorkomen door de  RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) voor wat betreft fysieke belasting op orde te brengen.

 

stuur door