X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Meer bewustwording voor veilig werken met asbest en kwartsstof

19-12-2013

Op maandag 25 november organiseerde de Inspectie SZW in samenwerking met Uneto-VNI, NVKL, VIB, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en OTIB een bijeenkomst om samen met de branche op zoek te gaan naar kansen om het werken met asbest en kwartsstoffen nog veiliger te maken. Elly Verburg, directeur van OTIB, nam aan het einde van de middag de toolboxfilm ‘De gevaren van kwartsstof’ in ontvangst. Deze film werd in opdracht van de Inspectie SZW geproduceerd en zal door de sociale partners in de technische installatiebranche worden ingezet om het veilig werken met asbest en kwartsstof te agenderen in bedrijven.
 
Bijna twee honderd vertegenwoordigers uit de branche kwamen bij elkaar om interactief in gesprek te gaan over het veilig werken met asbest en kwartsstoffen. Centraal stonden hierbij vragen als ‘hoe krijg je meer bewustwording voor mogelijke gevaren in het bedrijf?’, ’welke tools kan je inzetten?’ en ‘wat is de rol van inspectie?’. Wetenschapper Rick van Baren benadrukte het belang van gedrag en ging in op de wijze waarop gedrag bewust en positief gestuurd kan worden. Inspiratie, tips, adviezen en ervaringen werden in de plenaire sessies en workshops gedeeld. 
 

Dialoog

Aanwezigen gaven het belang van dialoog tussen werkgevers en werknemers aan als randvoorwaarde voor het veilig werken. Verburg ziet hierbij nadrukkelijk een proactieve houding bij werkgevers en werknemers zelf. “We moeten elkaar bewust maken, maar ook heldere protocollen opstellen. De toolboxfilms helpen hierbij. Maar er ligt ook een rol voor het onderwijs. Hier moet helder worden wat veilig werken, juist met deze stoffen, inhoudt. Het vormt een onlosmakelijk deel van goed vakmanschap. Voorlichting en heldere informatie zijn hierbij belangrijke ingrediënten.” 
 

Films

Tijdens de bijeenkomst werden twee films getoond. De bijeenkomst werd afgetrapt met de vertoning van de korte film JOOST. In deze film volgen we het leven van monteur Joost, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. Terwijl Joost werkt, leeft en ouder wordt, volgt de kijker de reis van de vezels door zijn longen. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collega’s van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen.  
 
De bijeenkomst werd afgesloten met de vertoning van de toolboxfilm ‘De gevaren van kwartsstof’. In de film vertelt presentatrice Lottie Hellingman over de gevaren van blootstelling aan kwartsstof en de maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen en moeten nemen om zich tegen die blootstelling te beschermen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van minder schadelijke stoffen, alternatieve werkmethodes en de juiste gereedschappen. De toolboxfilm brengt dit alles op begrijpelijke wijze in beeld.

 

stuur door