X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Inzet bedrijfs RI&E beperkt eventuele boete

22-02-2016

Inzet bedrijfs RI&E beperkt eventuele boete

Vernieuwde boetematigingsregels bij overtreding Arbowet.

Minister Asscher van SZW heeft de matigingsgronden aangepast die ervoor zorgen dat een bestuurlijke boete voor een overtreding van de Arbowet wordt verlaagd, zoals gepubliceerd op 17 december 2015 in de Staatscourant. De aanpassing maakt het voor werkgevers gemakkelijker de boete te reduceren. Als bijvoorbeeld de werkgever de risico’s van de concrete werkzaamheden door middel van een RI&E voldoende heeft geïnventariseerd en op basis daarvan een veilige werkwijze heeft ontwikkeld die voldoet aan de eisen van de Arbowet, is er spraken van 25% korting op de boete. De nieuwe en kosteloze RI&E voor de technische installatiebranche kan u hierbij helpen!

Beperking boete

Tot voor kort konden werkgevers op basis van drie inspanningen (matigingsgronden) een lagere boete voor het overtreden van de Arbowet bedingen. Hiervoor gold een vaste volgorde: wie de eerst inspanning niet had verricht, kwam niet in aanmerking voor matiging op basis van de tweede of derde grond. De verplichte volgorde is nu verdwenen. Er is nu sprake is van vier matigingsgronden:

Deze matigingsgronden zijn niet limitatief.

Nieuwe RI&E

De bedrijfs-RI&E vormt het fundament van uw arbobeleid. In 2016 is een nieuw instrument  gelanceerd waarmee u nu zonder kosten een RI&E kunt maken. Met een digitaal stappenplan kan de erkende branche-RI&E eenvoudig en zonder kosten worden ingevoerd. Hier kunt u direct naar de branche RI&E om uw bedrijfs-RI&E te maken. Een belangrijk instrument voor het gesprek met de Inspectie.

Investeer in kennis

Op de Praktijkdagen Veilig Werken 2016 voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden én voor middenkader en management wordt actuele Arbo-kennis op inspirerende en interactieve wijze aan de orde gesteld. Wat kunt u verwachten?

U kunt zich hier inschrijven. 

stuur door