X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Arbeidsongeval zit in klein hoekje

11-08-2014

Arbeidsongeval zit in klein hoekje

1/15 werknemers kreeg arbeidsongeval

Eén op de 15 werknemers in Nederland kreeg in 2013 een arbeidsongeval. In totaal betrof het 458.000 werknemers met lichamelijk of geestelijk letsel. Dat is bijna 7 procent van alle werknemers. Drie procent van alle werknemers is betrokken geweest bij een ongeval waardoor er ten minste één dag verzuimd werd. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)  van TNO en CBS. De meeste ongevallen deden zich voor in de horeca (12 procent) en de bouw (8 procent).
 

Lichamelijk letsel

In ongeveer 70 procent van de arbeidsongevallen liep de werknemer lichamelijk letsel op, zoals een verbranding, kneuzing of botbreuk. Ruim 20 procent van de slachtoffers leed onder psychisch letsel als gevolg  van agressie of bedreiging. In de overige gevallen was er zowel lichamelijk als geestelijk letsel. Bijna de helft van alle slachtoffers bleef een dag of langer thuis.
 

Wie waren slachtoffer?

Meer mannen dan vrouwen werden slachtoffer van een arbeidsongeval. In 2013 kreeg 5,3 procent van de vrouwen een arbeidsongeval, bij mannen was dit 7,6 procent. Dit komt omdat mannen vaker fysiek en gevaarlijk werk doen dan vrouwen. Daarnaast waren jongeren onder de 25 ongeveer anderhalf keer zo vaak slachtoffer dan werknemers boven de 25 jaar. Dit komt omdat veel jongeren werkzaam zijn in de horeca.
 
In de horeca werd ongeveer 12 procent van de werknemers slachtoffer van een arbeidsongeval. De sector die daarna het meeste ongevallen telde, was de bouw met 8 procent.  Mensen krijgen vaker een ongeval als zij in ploegendienst werken, in het weekend werken, overwerken of hoge taakeisen hebben. Preventiebeleid kan mogelijk voor deze groepen een toegevoegde waarde hebben. Echter, hebben werknemers die autonomie en sociale steun ervaren minder kans op een ongeval. Die kenmerken kunnen ook preventief worden ingezet. 
 
Bekijk voor meer informatie het rapport ‘Ongelukken op de werkvloer’.

stuur door