X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Aanpassing van voorschriften voor inzet van werkbakken aan hijskranen bij sanering van asbestdaken

03-10-2018

Aanpassing van voorschriften voor inzet van werkbakken aan hijskranen bij sanering van asbestdaken

Veilig saneren asbest op hoogte

Om het asbestdakenverbod per 2024 van kracht te kunnen laten gaan, verlicht het kabinet tijdelijk de voorschriften voor het gebruik van werkbakken aan hijskranen. In overleg met de sector zal een leidraad worden opgesteld.

De voorgenomen aanpassing is het antwoord op een wens van de Tweede Kamer. Deze riep het kabinet op om, bij gebrek aan passende alternatieve arbeidsmiddelen, het veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen bij sanering van grote en moeilijk bereikbare dakoppervlakten mogelijk te maken.

Nee, tenzij

Er wordt nu ingezet op een tijdelijke ‘nee, tenzij-regel’: “Daken worden niet gesaneerd met een werkbak aan een hijskraan, tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat. Men moet eerst nagaan of het dak gesaneerd kan worden met gangbare werkmethoden, middelen uit andere sectoren of innovaties die redelijkerwijs beschikbaar zijn of binnen afzienbare tijd zullen komen. Als dat niet aan de orde is, komt het gebruik van een werkbak in beeld,” zo staat vast in het beleid.

Alternatieve arbeidsmiddelen

Omdat het kabinet de sleutel tot veilige, goede sanering in innovatie ziet, roept zij de asbestsector op de innovatie van arbeidsmiddelen zo veel mogelijk te stimuleren. In de brief aan de Tweede Kamer wordt hiervoor onder meer verwezen naar het TNO-onderzoek ‘Veilig saneren asbest op hoogte’. Dit rapport stelt dat alle asbesthoudende daken in Nederland in theorie gesaneerd kunnen worden met bestaande middelen, aangevuld met arbeidsmiddelen uit andere sectoren (zoals de telescoopverreiker en de scharnierbare arm) en op dit moment in ontwikkeling zijnde nieuwe middelen (zoals de sixpacklifter).

Inspectie SZW

Het gebruik van werkbakken wordt in het aangepaste Arbeidsomstandighedenbesluit aan strenge voorwaarden verbonden. Zo zullen werkgevers voor de Inspectie SZW aannemelijk moeten maken dat de inzet van een werkbak noodzakelijk is en dat bij het gebruik van de werkbak voldoende veiligheidsvoorzieningen worden getroffen. En om valincidenten te voorkomen, zullen werknemers bijvoorbeeld een korte veiligheidsaanlijning moeten gaan gebruiken.

Leidraad

Het kabinet  wil de aanpassing van het besluit zo snel mogelijk invoeren en, zodra dit mogelijk is, ook weer intrekken. De aanpassing wordt binnenkort vrijgegeven voor internetconsultatie. Daarnaast zal in overleg met de asbestsector een leidraad worden opgesteld waarmee werkgevers kunnen inschatten of een bepaalde klus voor de inzet van een werkbak in aanmerking komt.

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris en het TNO-rapport ‘Veilig saneren asbest op hoogte’.

stuur door