X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact
29-08-2017
Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig werken

Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig werken

Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW organiseert op woensdag 27 september een netwerkbijeenkomst voor brancheorganisaties, bedrijven en betrokken partners. De netwerkbijeenkomst is bedoeld om met elkaar te delen waar iederee... Lees meer...

18-07-2017
Lijst kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

Lijst kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

De nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen is gepubliceerd. Het '•'-teken in de lijst geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de vorige publicatie van de SZW-lijst. Lees meer...

26-06-2017
Nieuwe Arbowet officieel van kracht op 1 juli 2017

Nieuwe Arbowet officieel van kracht op 1 juli 2017

De nieuwe Arbowet gaat officieel in op 1 juli 2017. Het inwerkingstredingsbesluit tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad (Stb.nr. 254). Lees meer...

19-06-2017
Start voorlichtingscampagne arbeidsdeskundigen

Start voorlichtingscampagne arbeidsdeskundigen

De Nederlandse Vereniging van arbeidsdeskundigen (NVvA) is een voorlichtingscampagne gestart over arbeidsdeskundigen: ‘Als het werk anders moet. De Arbeidsdeskundige werkt voor u’. De campagne legt uit wat de arbeidsdeskundige voor werkenden en niet-werke... Lees meer...

16-06-2017
Arboportaal introduceert digitale toolkit Nieuwe Arbowet

Arboportaal introduceert digitale toolkit Nieuwe Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoo... Lees meer...

Vorige Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Volgende Volgende