X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Werken met gevaarlijke stoffen

Bekijk eerst of andere oplossingen zijn

Vroeger zijn gevaarlijke stoffen zoals asbest, glaswol en kwartsstof vaak gebruikt voor de gebouwde omgeving. Inmiddels is bekend dat deze stoffen schade kunnen toebrengen aan de gezondheid. Ook medewerkers in de installatie- en isolatiebranches komen soms in aanraking met deze gevaarlijke stoffen. De sociale partners hebben daarom de risico’s in kaart gebracht en maatregelen opgesteld om een veilige en gezonde werksituatie te realiseren. 

GEWENSTE SITUATIE (ALGEMEEN)

Voorkom zoveel mogelijk dat er met gevaarlijke stoffen moet worden gewerkt. Bekijk eerst of er andere oplossingen mogelijk zijn. Als dat niet kan, neem dan je juiste maatregelen. 
 
Lees meer over de risico’s en maatregelen die u kunt treffen indien u

Aan de slag

In de Arbocatalogi voor werken met asbest en werken met kwartsstof vindt u meer informatie en maatregelen, onder andere op collectief en individueel niveau, over het veilig en gezond werken.