II Mens en Werk > Nieuwsbrief > maart 2014 Deel op Pinterest
Veiligheid staat altijd voorop
01-04-2014
De sociale partners van de installatie- en isolatiebranches hebben een vernieuwde website voor veilig en gezond werken gelanceerd: www.ii-mensenwerk.nl. De digitale Arbocatalogus is de wegwijzer voor elke werknemer en werkgever bij het implementeren of verder verbeteren van veilig werken. Alle instrumenten zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht, actueel en eenvoudig te downloaden. De oplossingen en maatregelen sluiten direct aan op de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Lees meer
"Veiligheid moet onderdeel zijn van routine"
01-04-2014
In zijn kamer zien we de helmen liggen. Op de grond koffers met nieuwe systemen voor het afzuigen van stof. In zijn woorden proef je de gedrevenheid. Veilig werken is het uitgangspunt voor John Nijenhuis, KAM-coördinator. Met passie en nuchterheid agendeert hij keer op keer veilig werken in het bedrijf Loohuis Meulenbeld. Maar ook in het onderwijs pleit hij voor meer aandacht voor veilig werken. “Jong geleerd is oud gedaan!” Lees meer
Kennis opdoen over actuele onderwerpen
01-04-2014 | Voor middenkader en management
Als ondernemer moet u op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving omtrent veilig en gezond werken. Maar hoe doet u dit en hoe blijft het nog praktisch en werkbaar? Tijdens de inspirerende en interactieve Praktijkdagen Veilig Werken krijgt u theoretische en praktische handvatten aangereikt, zodat u als werkgever de noodzakelijke kennis in huis heeft over vier actuele onderwerpen op het gebied van Arbo en veiligheid. Lees meer
"Het is essentieel risico's te herkennen"
01-04-2014
Iedere dag in de technische installatiebranche ziet er anders uit. Eén ding verandert echter nooit: de veiligheid van werknemers. Een veilige en gezonde werkomgeving zorgt voor meer plezier in het werk, een betere bedrijfsvoering en betere prestaties. Veilig werken stopt niet bij het erkennen van risico’s op de werkvloer, het beschikken over goede apparatuur of werkkleding. Veilig werken is óók het aanspreken van collega’s op onveilig gedrag of het niet continu ervaren van stress. “In ons bedrijf is veiligheid de norm. Ook als dat betekent dat de klus niet in een uurtje klaar is.” Lees meer
Vanaf nu beschikbaar: Werken zonder stress
01-04-2014
De Arbocatalogus is uitgebreid met het onderdeel Werken zonder stress in installatie- en isolatiebranches. Dit is een initiatief van Uneto-VNI, NVKL, VIB, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Wat kan wel op de werkvloer en wat mag zeker niet? Lees meer
Voorlichting is belangrijk ingrediënt
01-04-2014
Op maandag 25 november organiseerde de Inspectie SZW in samenwerking met Uneto-VNI, NVKL, VIB, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en OTIB een bijeenkomst om samen met de branche op zoek te gaan naar kansen om het werken met asbest en kwartsstoffen nog veiliger te maken. Lees meer