X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Samen werken aan veilige werkomgeving

Pas als u weet waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het mogelijke effect hiervan is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Daarom moet ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, moet volgens de Arbowet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. De bedrijfs-RI&E vormt het fundament van uw arbobeleid. 

Een bedrijfs-RI&E bestaat uit twee stappen: 
  • Maak een overzicht van alle risico’s die binnen uw bedrijf aanwezig zijn. 
  • Stel een plan van aanpak op dat aangeeft welke maatregelen genomen zijn om zorgvuldig met deze risico’s om te gaan.

BRANCHE RI&

Voor de bedrijven in de installatie- en isolatiebranches is er een nieuw en erkend standaardmodel van de bedrijfs-RI&E. Met een digitaal stappenplan kan de erkende branche-RI&E eenvoudig en zonder kosten worden ingevoerd. Hier kunt u direct naar de branche RI&E om uw bedrijfs-RI&E te maken.

PROJECT-RI&E

Naast de nieuwe branche-RI&E is er nu ook de project-RI&E voor de bedrijven in de installatie- en isolatiebranches. Met dit digitale instrument kunnen ook de risico’s op projectlocaties op een goede en eenvoudige manier in kaart worden gebracht. Hier kunt u direct naar de project RI&E.

De radiozender veilig werken   

Benieuwd naar de ervaringen uit de branche? Beluister dan de eerste podcast veilig werken! Een radioprogramma speciaal voor de vakmensen in de branche. We komen ook graag met u in gesprek en maken de volgende documentaire in uw bedrijf! Laat het ons weten!