IIMensEnWerk > II Producten > Algemene uitleg

Welkom

In II Mens en Werk Producten kunt u terecht voor de verschillende onderdelen van de Arbocatalogus, toolboxen, toolboxfilms en hand-outs. De meeste producten kunt u eenvoudig kosteloos downloaden.
 
Gebruik de filters aan de linkerzijde om gemakkelijk te vinden wat u zoekt. U kunt op doelgroep, categorie en/of producttype zoeken.
Door bijvoorbeeld het producttype 'toolbox' te kiezen, krijgt u een volledig overzicht van alle beschikbare toolboxen. 

Werken op hoogte

In de installatie- en isolatiebranche wordt onder zeer verschillende omstandigheden regelmatig op hoogte gewerkt. De risico’s variëren sterk. In het onderdeel Werken op hoogte van de Arbocatalogus worden aan de hand van de verschillende omstandigheden de risico’s in kaart gebracht. 

info stuur door download

Werken in kruipruimten

Werkgevers en medewerkers in de installatie- en isolatiebranche hebben regelmatig te maken met werken in kruipruimten. In het onderdeel Werken in kruipruimten van de Arbocatalogus vindt u een overzicht van alle afspraken die de sociale partners hebben gemaakt. 

info stuur door download

Werken (z)onder spanning

Werken onder spanning is risicovol werk en meestal niet nodig. Het onderdeel Werken (z)onder spanning van de Arbocatalogus moet bijdragen aan het verlagen van het aantal situaties waarin onder spanning wordt gewerkt en het vergroten van de veiligheid wanneer er wel onder spanning wordt gewerkt. 
info stuur door download

Film De risico's van asbest (Joost, Inspectie SZW)

In deze film volgen we het leven van monteur Joost, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collega's van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen.

info stuur door

Toolboxfilm De gevaren van kwartsstof

In de toolboxfilm 'De gevaren van kwartsstof' vertelt presentatrice Lottie Hellingman over de gevaren van blootstelling aan kwartsstof en de maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen en moeten nemen om zich tegen die blootstelling te beschermen.
 
info stuur door

Werken zonder stress

In het onderdeel Werken zonder stress van de Arbocatalogus staan oplossingen om stress als gevolg van werkdruk en ongewenst gedrag te voorkomen en, als dat niet mogelijk, is zo veel mogelijk te beperken.

info stuur door download

Film Werken zonder Stress

Medewerkers in de installatie- en isolatiebranches kunnen werkdruk ervaren. Werkdruk kan als prettig worden ervaren om betere kwaliteit te leveren of efficiënt te werken, maar langdurig een te hoge werkdruk heeft ook risico's. In deze film worden de risico's van werkstress in kaart gebracht en worden oplossingen aangedragen om werkstress bespreekbaar te maken en te voorkomen.

info stuur door Ga naar de website

Werken met asbest

Regelmatig komen medewerkers in de installatie- en isolatiebranches in aanraking met asbesthoudende materialen. De geactualiseerde Arbocatalogus Asbest geeft u een helder en actueel overzicht van de risico’s die aan het werken met asbest zijn verbonden. Maar vooral biedt de catalogus u zeer bruikbare tools om de veiligheidsrisico’s van het werken met asbest op de werkvloer te beperken dan wel uit te sluiten.
 
info stuur door download

Werken met kwartsstof

In de installatie- en isolatiebranches hebben medewerkers regelmatig te maken met bouwstoffen die kwartshoudend zijn. De geactualiseerde Arbocatalogus Kwartsstof geeft u een helder en actueel overzicht van de risico’s die aan het werken met kwartsstof zijn verbonden. Maar vooral biedt de catalogus u zeer bruikbare tools om een veilige werkplek te realiseren.
 
info stuur door download

Werken met schadelijk geluid

Wie in de installatie- en isolatiebranches werkt, werkt regelmatig in een lawaaiige omgeving. De optelsom van het geluid van mensen, machines en gereedschappen  - bijvoorbeeld van het boren, (elektrisch) lassen en zagen -  kan al gauw oplopen  tot een geluidsniveau van meer dan 80 dB(A). Bij langdurige blootstelling aan dit schadelijke geluid loopt u risico op gehoorschade, variërend van slechthorendheid en oorsuizen tot stress en andere lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang om deze schade te voorkomen.
 

info stuur door download