Home | Disclaimer | Sitemap | Contact

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Samen werken aan veilige werkomgeving

Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, moet volgens de Arbowet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. De bedrijfs-RI&E vormt het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Een bedrijfs-RI&E bestaat uit twee stappen. De eerste stap bestaat uit een overzicht van alle risico’s die binnen uw bedrijf aanwezig zijn. De tweede stap is een plan van aanpak dat aangeeft welke maatregelen genomen zijn om zorgvuldig met deze risico’s om te gaan.
 

BRANCHE RI&E

Voor de bedrijven in de installatie- en isolatiebranches is er een nieuw en erkend standaardmodel van de bedrijfs-RI&E. Met een digitaal stappenplan kan de erkende branche-RI&E eenvoudig en zonder kosten worden ingevoerd. Hier kunt u direct naar de branche RI&E om uw bedrijfs-RI&E te maken.

PROJECT-RI&E

Naast de nieuwe branche-RI&E is er nu ook de project-RI&E voor de bedrijven in de installatie- en isolatiebranches. Met dit digitale instrument kunnen ook de risico’s op projectlocaties op een goede en eenvoudige manier in kaart worden gebracht. Hier kunt u direct naar de project RI&E.