Home | Disclaimer | Sitemap | Contact

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Samen werken aan veilige werkomgeving

Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, moet volgens de Arbowet een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) hebben. De bedrijfs-RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Een RI&E bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een overzicht van alle risico’s die binnen uw bedrijf aanwezig zijn. Het tweede deel is een plan van aanpak waarbij aangegeven wordt welke maatregelen genomen zijn om zorgvuldig met deze risico’s om te gaan.
 

BRANCHE RI&E

Voor de bedrijven in de installatie- en isolatiebranche is door de sociale partners een actueel en erkend standaardmodel van de bedrijfs-RI&E beschikbaar gesteld. Met een digitale stappenplan kan de erkende branche RI&E eenvoudig worden ingevoerd. Om gebruik te maken van de branche RI&E kunt u zich aanmelden bij RieService Istallatie&Isolatie. (Let op! U verlaat de website van II Mens en Werk).
 

VERPLICHTE TOETSING VAN DE RI&E 

Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers dient volgens de wet de RI&E getoetst te worden door een gecertificeerde arbodienst of -deskundige. Bij het opstellen van de RI&E kunnen bedrijven ondersteund worden door een preventiemedewerker. Bedrijven met minder dan 25 medewerkers die gebruik maken van de branche RI&E hoeven hun RI&E niet te laten beoordelen door een gecertificeerde deskundige. Bedrijven die in totaal niet meer dan 40 uur per week mensen in dienst hebben, kunnen in plaats van een RI&E gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. (Let op! U verlaat de website van II Mens en Werk).
 

CURSUS BRANCHE RI&E

De sociale partners ondersteunen u graag bij het opstellen van de branche RI&E. Door KMO worden daarom twee cursussen aangeboden waarin u zelf direct aan de slag gaat met de RI&E.
  • Cursus voor bedrijven tot en met 25 medewerkers
    Eéndaagse cursus waarbij u onder begeleiding de branche RI&E vragenlijst doorloopt. Aan het einde van de cursus krijgt u de rapportages op een handige USB-stick mee. 
  • Cursus voor bedrijven met meer dan 25 werknemers
    Eéndaagse cursus waarbij u actief aan de slag gaat om de branche RI&E toe te passen binnen uw bedrijf. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan uw bedrijfscultuur, rondgang, toetsing van risico’s en medewerkersvragen. 

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA)

Op basis van de branche RI&E dienen medewerkers voorafgaand aan de start van werkzaamheden een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) te maken. U vindt hier meer informatie over de LMRA. 
 

BEDRIJFS RI&E IS GEEN FUNCTIE RI&E

Een bedrijfs-RI&E zoals hierboven beschreven betreffen de risico’s op bedrijfsniveau. Een functie-RI&E is een andere soort RI&E die voortkomt uit een verplichting van VCA en richt zich op de risico's per functie. De VCA auditor vraagt altijd naar de functie-RI&E en niet naar de bedrijfs-RI&E.
 

MEER INFORMATIE

Ga naar de website om u direct aan te melden voor de RieService Installatie&Isolatie. (Let op! U verlaat de website van II Mens en Werk). U vindt hier ook meer informatie over de inhoud van de branche RI&E en de cursussen.